7 Skolelogoer

Esbjerg Kommune skolelogoer- og navne

  • Visuel identitet,
  • Logo,
  • Naming,
  • Print

26 skoledistrikter i Esbjerg Kommune blev til 8. En spændende proces i samarbejde
med skolebestyrelserne har resulteret i 7 nye skolenavne og ialt 8 logoer.

Auraskolen

Aura kan betyde energifelt, en stemning der er karakteristisk for et sted. En aura kan bestå af af flere lag, der afspejler menneskets facetter og muligheder. Der er en god energi og varme i bomærket.

Signaturskolen

Signatur er et stærkt ord. Det betyder at sætte sit mærke eller underskrift på noget. Lærerne sætter deres positive aftryk på undervisningen og på eleverne. Skolen sætter sit aftryk på lokalsamfundet og omverdenen. Efter 9 år på Signaturskolen er eleverne blevet klædt på til, at de kan gøre en forskel og sætte deres aftryk på verden.

Vadehavsskolen

Navnet Vadehavsskolen er unikt og signalerer en helt unik beliggenhed ved Vadehavet for alle fire afdelinger. Vi har designet et bomærke og en logotype, som fremstår enkel og moderne. Bomærket er lavet ud fra et stiliseret V, en sæl, en fugl, bølger og en tulipan, elementer man finder ved Vadehavskysten.

Urbanskolen

Urban betyder by eller bymæssig; altså det at bo i byen. Området spænder fra Danmarksgade i centrum af byen østpå via Rørkjær til Præstegård – blot 3 kilometer fra hinanden. Men de færreste ved måske, at Urban også betyder dannet, høflig, beleven. (Med reference til civiliseret). Urbanskolen er et kort, enkelt og stærkt navn.

Cosmosskolen

I bred forstand betyder Cosmos et ordnet og harmonisk system. (Det modsatte af kaos). Skolen skal være i harmoni for at fungere. Dvs alle (elever, forældre, personalet og skolen) skal arbejde sammen om at skabe et fælles rum for læring. Logoet er meget legende, dynamisk og fantasifuldt.

Fortunaskolen

Fortunaskolen er opkaldt efter den romerske gudinde Fortuna, som er lykkens gudinde. Logotypen er specialtegnet, med et matematisk udtryk. T’et i midten kan fortolkes som et 1-tal, et barn i bevægelse eller et tal i mente. Logoet er moderne, og navnet er markant og identitetsbærende.

Bohrskolen

Bohrskolen er opkaldt efter den danske videnskabsmand Niels Bohr, som har fået Nobelprisen. Midten af O’et skal ses som atomets kerne, og den orange cirkel banen, hvor elektronet kredser om kernen. På alle tre gamle skoler er der stor fokus på naturfag. Navnet er kort og markant og giver et løfte om en skole med niveau.

Darum Børneby

Bomærket er tegnet i en sammenhængende streg, der repræsenterer sammenhængen i børnenes liv fra børnehave til skole, SFO og fritidsklub. Stregen indkrandser det trygge og gode fælles liv i såvel Darum Børneby som Darum. Bomærket rummer mangfoldighed og plads til alle. Det signalerer fantasi, leg og liv.

Følg os på Facebook Følg os på LinkedIn Følg os på Instagram